Vidaus priešgaisrinio vandentiekio

Kokybės garantija

Priešgaisrinio vandentiekio sistema skirta užtikrinti neriboto kiekio vandens tiekimą gaisro metu.  Sistemą sudaro: priešgaisrinis čiaupas, gaisrinė žarna, švirkštas, movos, sujungimo antgaliai ir spintelė.

Vidaus priešgaisrinio vandentiekio patikra atliekama kartą per metus. Visi rezultatai privalo būti surašyti į specialų žurnalą. Spintelės privalo būti tvarkingos, pažymėtos gaisrinės saugos ženklu ir lengvai darinėtis.

Vadovaujantis bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-233 redakcija), vandentiekio tinklas turi būti techniškai sutvarkytas.

Patikros rezultatai turi būti surašyti į Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių žurnalą (Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727; Žin., 2012, Nr. 118-5970; Žin., 2013, Nr. 85-4297) 422 punktas).

Geriausi priešgaisriniai pasiūlymai verslui

Užpildykite kontaktų formą ir mes su jumis susisieksime per 24 valandas