Gesintuvų patikra

Visi gesintuvai, nepriklausomai nuo jų tipo, turi būti tikrinami kasmet.

Miltelinių gesintuvų patikros metu atliekama:

 • Manometro rodyklės patvirtinimas;
 • Dažų dangos kokybės patikrinimas;
 • Žarnos patikrinimas;
 • Paleidimo mechanizmo patikrinimas;
 • Sandarumo patikrinimas;
 • Gesinimo miltelių persijojimas (jeigu yra poreikis);
 • Užpildymas (esant poreikiui);
 • Miltelinių gesintuvų korpusų hidraulinis bandymas (atliekamas kas dešimt metų).

 

Angliarūgštės gesintuvų patikros metu atliekama:

 • Svėrimas;
 • Angliarūgštės masės užpildymas (jeigu yra poreikis);
 • Angliarūgštės gesintuvų korpusų hidraulinis bandymas (atliekamas kas dešimt metų);
 • Dažų dangos kokybės patikrinimas;
 • Žarnos ir difuzoriaus patikrinimas;
 • Paleidimo echanizmo patikrinimas;
 • Sandarumo patikrinimas.

 

Vandens putų gesintuvų patikros metu atliekama:

 • Manometro rodyklės patvirtinimas;
 • Putokšlio užpildymas;
 • Vandens putų gesintuvų korpusų hidraulinis bandymas (atliekamas kas dešimt metų);
 • Dažų dangos kokybės patikrinimas;
 • Žarnos patikrinimas;
 • Paleidimo mechanizmo patikrinimas;
 • Sandarumo patikrinimas.